ایده های خلاقانه

ایده های خلاقانه

 

 

 يك ايده خلاقانه؛ كارگران مشغول بيرون كشيدن نان تست از دستگاه تستر هستند.

 

 

 

 يك ايده خلاقانه: آماده اي؟ بپريم؟

 

 

 يك ايده خلاقانه: خدا روحش را شاد كنه و به بازماندگانش صبر بده.

 

 

 يك ايده خلاقانه: شيب اين جاده چقدر تنده!

 

 

 

يك ايده خلاقانه: بچه ها، دقت كنيد سوراخها هم اندازه باشند.

 

 

 

يك ايده خلاقانه: آخه من چقدر بايد اينجا را جارو بزنم؟

 

 

يك ايده خلاقانه: يادت هست ٦٠ سال پيش، همينجا و تو همين سايه با هم دوست شديم.

 

 

 

 يك ايده خلاقانه: به نظرت كسي اون تو هست؟

 

 

 

 

 يك ايده خلاقانه: سرعت رشد اين بوته ها چقدر زياد شده!

 

يك ايده خلاقانه: پارو بزن جوون.

 

 

يك ايده خلاقانه: بالاخره نفهميدم كي اين همه چربي ريخت اينجا و رفت؟

 

 

كودك عسلي

عكاسي خلاقانه از يك كودك كه با عسل پوشيده شده است.

 

 

 

مرد عسلي

عكاسي خلاقانه از يك مرد كه با عسل پوشيده شده است. اين عكس توسط بلك ليتل، عكاس آمريكايي گرفته شده است.

 

 

تبليغ خلاقانه شركت نستله

 

 

@tanin_restaurants

 

Instagram.com/milad_revolving_restaurant


پیام ها