همکاری با ما

ضمن سپاس گزاری از ابراز تمایل شما جهت پیوستن به گروه طنین، فرم ذیل را تکمیل نموده و ارسال فرمایید که بعد از بررسی در اسرع وقت با شما تماس گرفته شود.
  • دیپلم
  • فوق دیپلم
  • لیسانس
  • فوق لیسانس
  • دکترا  • سوابق کاری 1
  • سوابق کاری 2
  • سوابق کاری 3
  • سوابق کاری 4
  • سوابق کاری 5